Listina z roku 1239
Stanětice
 Dnes je neděle 18.08.2019, svátek má Helena
Stránky již shlédlo 749605 lidí. Dnes 397 návštěvníků.

ČlánkyJubilující obce - Stanětice (1239 - 1999)

Mezi nejstarší vestnice domažlického okresu patří Stanětice, které leží asi 5 km severně od Kdyně v nadmořské výšce 482m.

V písemných pramenech jsou poprvé zmiňovány roku 1239 jako "Ztanetic", později se objevují ve tvaru "Stanieticze", německé jméno zní "Stanetitz". Všechny tyto názvy, stejně jako dnešní podoba "Stanětice", byly odvozeny od vlastního jména "Stanate" a mají znamenat "ves lidí Staňatových".

Majitelé svobodného dvora, který zde odnepaměti stával, byli pod ochranou pánů z Rýzmberka, kteří koupili Stanětice roku 1239 od kláštera benediktinského v Kladrubech. V 16. století byla ves i s Rýzmberkem přičleněna ke koutskému statku, který se stal v druhé polovině 17. století majetkem Volfa Maxmiliána Lamingena. Poté přešly Stanětice pod správu filipské linie Stadionů, kde setrvaly až do roku 1945.

První zmínky o stanětické faře pocházejí z roku 1358. V sedmnáctém století se stal tamější gotický kostel sv. Kunhuty kostelem filiálním fary úbočské, později kdyňské. Roku 1785 však byla fara ve Staněticích v důsledku josefínských reforem obnovena a odevzdána pod patronát hrabat Stadionů. V roce 1787 byl starobylý kostel ze 14. století renovován.

Roku 1787 byla ve Staněticích založena škola, nad kterou rozvněž převzali patronát Josef a Filip, říšská hrabata ze Stadionu a na Tannhausenu. Školní obec tvořily osady Stanětice, Zahořany, Oprechtice, Hříchovice a Úlíkov.

V roce 1654 měly Stanětice 8 usedlostí, do roku 1789 vzrostl jejich počet na 25 a roku 1839 stálo ve vsi už 42 domů, v nichž žilo 285 českých obyvatel. Dále se ve Staněticích nacházela fara, škola, jeden dvůr a jeden hostinec.

Z dostupných statistických pramenů vyplývá, že největšího rozkvětu dosáhla vesnice zřejmě v předválečných letech, kdy podle sčítání lidu z roku 1930 žilo ve Staněticích 291 lidí v 62 domech. Všichni byli československé národnosti a většina římskokatolického vyznání.

Při prvním poválečném sčítání v roce 1950 byl zaznamenán značný úbytek obyvatel - 199 lidí při stejném počtu domů. Od té doby počet obyvatel i domů dále klesá, podle posledního sčítání z roku 1991 žije ve vsi celkem už jen 125 obyvatel ve 42 domech.

Roku 1850 patřily Stanětice pod okres Kdyně, od roku 1869 jsou součástí okresu Domažlice. Do začátku 80. let byly samostatnou obcí, nyní jsou osadou obce Zahořany.
(mb)
Domažlicko 20. ledna 1999

» Článek

vloženo: 10.2.2015  

 

Stanětické nej...

Kostel a socha sv. Kunhuty
Koupaliště
Dvůr
Škola
Víceúčelové zařízení
Listina z roku 1239
Prof. JUDr. Jiří Hoetzel
Jakub (Jack) Flor
Jiří Šlégl
Božena Němcová ve Staněticích
Hasičská kronika 1880 - 1961
Kronika obce 1925 - 1974

Odběr novinek | RSS | Mobilní verze | Přihlásit se | Mapa stránek

Stanětice ©