Listina z roku 1239
Stanětice
 Dnes je úterý 23.07.2024, svátek má Libor
Stránky již shlédlo 1387470 lidí. Dnes 421 návštěvníků.

OsobnostiProf. JUDr. Jiří Hoetzel

Prof. JUDr. Jiří HoetzelPrávník, profesor, autor první československé ústavy a odborných publikací, čestný občan Domažlic

Narozen 10.9.1874 - Stanětice čp. 40

Zemřel 21.7.1961 - Praha

autor děl: Nauka o správních aktech, Čs.správní právo,Ústava ČSR,Strany v rak.řízení správním.

Jiří Hoetzel, teoretik správního práva, byl výjimečnou osobností právní vědy. Stal se skutečným nástupcem profesora Jiřího Pražáka, zakladatele českého veřejného práva. Profesora Pražáka si Hoetzel velmi vážil a připsal jeho památce jedno ze svých základních děl Strany v Rakouském řízení správním (1911)
Na domažlickém gymnáziu maturoval v r. 1896.
Po studiích na pražské právnické fakultě působil Hoetzel jako koncipista a později jako vicesekretář českého zemského výboru. Od počátku ho však přitahovala vědecká práce. Jeho první větší studie Nauka o správních aktech (1907) prozrazuje již teoretickou vyzrálost mladého právníka.
V červnu 1908 Hoetzel habilitoval, v roce 1912 byl jmenován mimořádným profesorem a počátkem září 1918 řádným profesorem správní vědy a správního práva na pražské právnické fakultě Univerzity Karlovy. Byl examinátorem státní zkušební komise historickoprávní a státovědecké. V letech 1925 - 1926 stál v čele právnické fakulty jako její děkan. Byl členem České akademie pro vědy, slovesnost a umění a zastával mnohé funkce v mezinárodních vědeckých společnostech.
Jako vynikající právník se zúčastnil jednání při mírové konferenci za naši republiku. V prvních letech Československé republiky působil jako odborový přednosta ministerstva vnitra a stal se poradcem vlády a parlamentu v oblasti legislativy. Významně přispěl k vytvoření celkové koncepce čs. správního práva, byl tvůrcem první československé ústavy z roku 1920 a autorem důvodové zprávy k vládní osnově ústavy. Ústavní listině věnoval několik svých studií publikovaných např. v Právníku, zde byl jedním z odpovědných redaktorů, a ve Sborníku věd státních a právních, který redigoval. Pracoval v Poradním sboru pro otázky hospodářské a stal se předsedou jeho sekce pro reformu veřejné správy.
J. Hoetzel napsal řadu vynikajících děl, z nichž práce Záruky a exekuční prostředky v rakouském právu správním (1915) byla odměněna Randovou cenou České Akademie pro slovesnost, vědy a umění. V roce 1924 vydal Všehrd poprvé Hoetzelovu výbornou studijní příručku Soudní kontroly veřejné správy a v roce 1934 vyšla jeho učebnice Československé správní právo (část všeobecná) Hoetzelovy práce jsou založeny prioritně na pozitivistické metodě. Lze v nich spatřovat vliv J. Pražáka, O. Mayera a francouzských teoretiků veřejného práva.
Se jménem J. Hoetzela je spojen také měsíčník Správní obzor, který byl založen v roce 1909 Klubem konceptních úředníků Království českého. Hoetzel se stal redaktorem a přispivatelem tohoto časopisu, který byl věnován výlučně správní vědě.
Hoetzel spolupracoval i na druhém vydání Mischler-Ulbrichova Oesterreichisches Staatswörterbuch. Dále působil jako spoluredaktor Slovníku veřejného práva československého a do této významné právnické encyklopedie přispěl například hesly Honební právo a Řízení správní. O procesní právo správní se Hoetzel živě zajímal od počátku své vědecké a pedagogické práce a zasloužil se o vytvoření moderní nauky správního řízení.
Podílel se na vzniku "Květnové ústavy" (1945). 23. 12. 1937 byl jmenován čestným občanem Domažlic. V roce 1942 navštívil Domažlice a z jeho návštěvy se dochoval podpis v pamětní knize města Domažlice.
Po roce 1945 neměl již příležitost výrazněji zasáhnout do vědecké činnosti. Výsledky jeho dlouhodobé teoretické práce, která vycházela i z důkladné znalosti judikatury domácího veřejného práva, představují významný přínos pro českou právní kulturu.
Život J. Hoetzela se uzavřel v roce 1961.
V r. 2000 byla o jeho jméno doplněna pamětní deska na starém domažlickém gymnáziu (dnešní Střední zdravotní škola).

» Matrika

vloženo: 13.2.2005  

 

Galerie

Prof. JUDr. Jiří Hoetzel

Právě jste na stránce č. 1
Stanětické nej...

Kostel a socha sv. Kunhuty
Koupaliště
Dvůr
Škola
Víceúčelové zařízení
Listina z roku 1239
Prof. JUDr. Jiří Hoetzel
Jakub (Jack) Flor
Jiří Šlégl
Božena Němcová ve Staněticích
Hasičská kronika 1880 - 1961
Kronika obce 1925 - 1974

Odběr novinek | RSS | Mobilní verze | Přihlásit se | Mapa stránek

Stanětice ©