Listina z roku 1239
Stanětice
 Dnes je středa 19.06.2024, svátek má Leoš
Stránky již shlédlo 1363961 lidí. Dnes 178 návštěvníků.

Z historie SDHZ historie SDH Stanětice

Z historie SDH StaněticeSbor dobrovolných hasičů ve Staněticích byl založen v roce 1880.

Patřily pod něj obce Stanětice, Zahořany, Sedlice, Říchovice a Oulíkov. Na podnět Jana Bittnera, řídícího učitele ve Staněticích, rozeslal místní starosta Vavřinec Kruml pozvání jmenovaným obcím k první schůzi. Ta se konala dne 15. února 1880 za účasti zástupců všech obcí, kromě zástupce za občany Zahořan. Ti byli proti založení sboru. Pozváni byli také Antonín Pittl, nájemce panského dvora v Zahořanech a slavný hasičský sbor z Kouta. Přihlásilo se celkem 55 členů činných a 28 zakládajících, všichni stvrdili příslušnost proneseným slibem. 14. června bylo založení potvrzeno vysokým místodržitelstvím v Domažlicích pod č. 33400.

Dne 19. září 1880 se konala volba hodnostářů a zvoleni byli:

Náčelník - Antonín Pittl
Velitel - Matouš Křepel z Oulíkova
Podvelitel - Jan Hötzel ze Stanětic
Výbor:
Jan Bittner - řídící učitel, Václav Chvojan - farář, Vavřinec Kruml - obecní starosta ve Staněticích, Jiří Voráček - obecní starosta v Oprechticích, Martin Váchal - obecní starosta v Říchovicích, Jakub Váchal - obecní starosta v Oulíkově

27. března 1880 bylo koupeno 13 přilbic a 13 blůz.
Dne 26. listopadu 1880 obdržel sbor čtyřkolovou stříkačku, kterou 15. prosince vysvětil místní farář Václav Chvojan. Její cena byla 300 zlatých.
Dne 15. srpna 1881 vyjel poprvé sbor k ohni do Kouta, kde se stříkačka i mužstvo dobře osvědčili. Během následujících let se pak účastnil hašení požárů v Domažlicích, Kolovči, Nevolicích, Mrákově, Stráži a mnoha dalších obcích včetně Stanětic.
Za 1. světové války stejně jako všude jinde byli členové sboru povolání do zbraně a činnost sboru přestala úplně. Teprve v roce 1919 byla činnost opět obnovena.
27. března 1930 byla u firmy R. A. Smekal Smíchov pořízena motorová stříkačka za 32000 korun. Slavnostně byla předvedena na slavnosti 50 let od založení sboru 6. července 1930.
Historické stříkačky se do dnešního dne nedochovaly.

Během druhé světové války byla činnost sboru utlumena a z let 1941 až 1948 není v kronice žádný zápis, pouze v účetním deníku jsou vykázány roky 1941 - 1943. V letech 1947 - 1948 byl sbor dokonce rozpuštěn a znovu ustanoven až 16. září 1949. Teprve v 50tých letech se činnost vrátila na úroveň předválečné.
V listopadu 1965 obdržel sbor přenosnou motorovou stříkačku PS 8.
Od roku 1990 vlastní PS 12.
Obě stříkačky sbor používá do současnosti.

Sbor se také podílel na kultuře obce - pořádal a pořádá taneční zábavy, stavění máje, masopustní voračky, poznávací zájezdy a od roku 1930 pravidelně hrál divadelní představení.


vloženo: 28.1.2004  

 

Galerie

Hasiči

Právě jste na stránce č. 1
Stanětické nej...

Kostel a socha sv. Kunhuty
Koupaliště
Dvůr
Škola
Víceúčelové zařízení
Listina z roku 1239
Prof. JUDr. Jiří Hoetzel
Jakub (Jack) Flor
Jiří Šlégl
Božena Němcová ve Staněticích
Hasičská kronika 1880 - 1961
Kronika obce 1925 - 1974

Odběr novinek | RSS | Mobilní verze | Přihlásit se | Mapa stránek

Stanětice ©